ชุดไทยลอยกระทง

จากนั้นกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน เมื่อเสร็จแล้วจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับราคาค่าโดยสาร จากนั้นระบบจะพาไปยังช่องตรวจสอบ วิธีการชำระเงิน ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะชำระเงินในรูปแบบใด เช่น ชำระเงิน …

ใส่ความเห็น